การบินพลเรือนฯขอความร่วมมือเลี่ยงการปล่อยโคมลอยใกล้สนามบิน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยบอลลูนลมร้อนและดอกไม้ไฟบริเวณใกล้สนามบิน ระหว่างช่วงเทศกาลลอยกระทงของไทยซึ่งตรงกับวันที่ 11 พ.ย. นี้ด้านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดในไทยก็ออกประกาศเตือนล่วงหน้าว่าแม้การปล่อยโคมและวัตถุต่างๆขึ้นฟ้าจะได้รับความนิยม

และเป็นหนึ่งในประเพณี แต่วัตถุเหล่านั้นอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน การทำงานของท่าอากาศยาน รวมถึงความปลอดภัยสาธารณะและทรัพย์สินสาธารณะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่าหากผู้ใดมีความจำเป็นต้องปล่อยวัตถุดังกล่าว ในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางอากาศ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือผู้มีอำนาจในท้องที่ และแจ้งแก่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศในท้องถิ่น หรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้นักบินรับทราบล่วงหน้า