การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อีคอมเมิร์ซไทยเติบโตมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและมูลค่าคาดว่าจะสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาทสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นสี่เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและแพลตฟอร์มไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำนวนมากได้เติบโตขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ซื้อออนไลน์รวมถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น

ใน ePayment และบริการโลจิสติกส์และการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น ผู้ให้บริการได้เลือกใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในขณะที่ AI กำลังใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการใช้ Chatbots แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไปด้วยการมาถึงของ 5G สร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้บริโภค