การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งในสัญญาณไฟฟ้า

รูปแบบการขัดขวางของเซลล์ประสาท พวกเขาสามารถบันทึกได้มากถึงสิบเซลล์ในแต่ละครั้งซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่และในอีกสามสัปดาห์ต่อมาก็พบว่ามีเซลล์ประสาทที่แน่นอนเหมือนกันในการบันทึกใหม่ในเนื้อเยื่อสมองสามารถทำงานให้เสร็จได้ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวจะบันทึกเซลล์ประสาทได้ครั้งละหนึ่งหรือสองเซลล์เท่านั้นและจะต้องถูกเอาออกเช่นเศษเสี้ยวก่อนที่จะสร้างความเสียหาย

ขยายวิสัยทัศน์ของเขาต่อไปและดูว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่งผลกระทบต่อการพูดคุยประสาท สำหรับความพยายามครั้งแรกของเขาเขาเริ่มต้นง่ายๆ: เมาส์เดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าเป็นเวลา 15 วินาทีจากนั้นพักเป็นเวลา 15 วินาทีในระหว่างทั้งสองขั้น Yoav ฉายแสงสีน้ำเงินและสีแดงลงบนพื้นที่ฮิบโปแคมปัสของสมองซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้ แม้เพียงแค่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินและพักผ่อน เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งในสัญญาณไฟฟ้าซึ่งยังแตกต่างกันระหว่างเซลล์ประสาทประเภทต่าง ๆ ในฮิบโปแคมปัส