health news

`ปฏิการ-ศยามล` คว้าแชมป์วิ่งวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย สสส. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “วไลยอลงกรณ์ รัน 2017” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นแกนกลาง อันจะเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการสร้างความสามัคคีภายในสถาบัน และก่อให้เกิดการ “รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการออกกำลังกาย” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มรภ.วไลยลงกรณ์ และดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ร่วมเปิด ปรากฎว่าผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกประเภทโอเวอร์ออลระยะ 10 กม. พร้อมคว้าถ้วยเกียรติจากองคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ไปครองคือ ฝ่ายชายได้แก่ ร.ต.ท. ปฎิการ เพรศรีชา อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย เข้าเส้นชัย เป็นคนแรก ด้วยเวลา 34.04 นาที และฝ่ายหญิงได้แก่ ศยามล ผูกมิตร เข้าเส้นชัย เป็น คนแรก ด้วยเวลา 46.36 นาที
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง “วไลยอลงกรณ์ รัน 2017” พาเพื่อน และครอบครัวไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่มากมายภายใน จ.ปทุมธานี อาทิ เข้าสักการะรูปปั้น “หลวงพ่อโต” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก “วไลยอลงกรณ์ รัน Valaya Alongkorn Run”
/ขอบคุณ สสส