news

“พีมูฟ”ย้ายทัพ!บุกกระทรวงเกษตรฯต่อ

“ก.เกษตร”เตรียมรับกลุ่ม”พีมูฟ”ย้ายทัพ!หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่มท. “รองปลัดมท.” เผยชาวบ้านเรียกร้องเรื่องที่ดินเป็นหลัก มั่นใจกลุ่มผู้ชุมนุมพอใจผลเจรจา เมื่อวันที่ 3 พ.ค.  ที่กระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังทำบันทึกการเจรจาระหว่างคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างกับกลุ่มพีมูฟในช่วงเช้าวันที่ 3 พ.ค.

ว่า ประชาชนที่มาต่างมายื่นข้อเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดิน สัญชาติ กลุ่มชาวเล โฉนดชุมชน โดยหลักจะเป็นเรื่องของที่ดิน ซึ่งในเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเมื่อคืนวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา อธิบดีกรมที่ดินได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาและแบ่งช่วงเวลาลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาทั้งหมด 25 เรื่อง ซึ่งทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องนี้จะทำตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกการเจรจาฯ อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะพอใจกับผลการเจรจา เพราะทางเจ้าหน้าที่ได้ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอย่างดี รวมถึงได้มีการลงบันทึกข้อตกลงร่วมกันไว้แล้ว หลังจากนี้่กระทรวงมหาดไทยจะติดตามความคืบหน้าของแต่ละเรื่องภายใน 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เจรจาหารือกับทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยจนได้รับคำตอบที่พอใจแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายจากหน้ากระทรวงมหาดไทยไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปราย สำหรับข้อเรียกร้องเพิ่มเติมของกลุ่มพีมูฟในช่วงเช้าวันนี้(3 พ.ค.) ได้เรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาเพิ่มเติมอีก 4 เรื่อง อาทิ 1.เรื่องการแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเรื่องนี้กระทรวงฯได้มอบหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสาน จ.ตาก พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือ 2.การออกหนังสือสำคัญที่หลวง(นสล.)ให้สุสานชาวเลและที่อยู่อาศัยจำนวน 5 จังหวัด สตูล ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา โดยเรื่องนี้กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งรัดและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews