news

ฟื้นตึกเก่าสนามบินดอนเมืองรับผู้โดยสารพุ่ง

สนามบินดอนเมืองฟื้นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเก่า เตรียมเปิดใช้งานปลายปี 63 หลังปิดใช้งานตั้งแต่ปี 49รองรับผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมเจียดพื้นที่อาคาร 2 เป็นอินเตอร์ครึ่งหนึ่ง รับการปิดปรับปรุงอาคาร 1 รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 60(ต.ค.59 – ก.ย.60) พบว่า สายการบินต้นทุนต่ำ (โลวคอสต์) เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่ง

ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) จำนวนมาก ซึ่งเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยปี 60 มี 391,780 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.57% แบ่งเป็น ในประเทศ 260,854 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 14.90% และระหว่างประเทศ 130,926 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.02% ส่วนปริมาณผู้โดยสารรวมอยู่ที่ 60,067,752 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.77 % แบ่งเป็น ในประเทศ 38,641,309 คน เพิ่มขึ้น 11.97% และระหว่างประเทศ 21,426,443 คน เพิ่มขึ้น 14.24%

รายงานข่าวจาก ทอท. แจ้งด้วยว่า ปริมาณผู้โดยสาร และเที่ยวบินโลว์คอสต์ ที่โตแบบก้าวกระโดด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สนามบินของไทยเกิดปัญหาความแออัด โดยขณะนี้ 5 ใน 6 สนามบินของ ทอท. กำลังประสบปัญหาผู้โดยสารล้นทะลักเกินขีดความสามารถในการรองรับของสนามบิน รวมแล้วกว่า 28 ล้านคน ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการเข้าไปใช้บริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอิน ไปจนถึงการเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง จึงทำให้เวลานี้ ทอท. ต้องเร่งขยายสนามบินทั้งหมด เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews