ศูนย์พัฒนาโครงการหนองหอย

ชนเผ่าเหล่านี้นำชีวิตในรูปแบบอภิบาลมาเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผลรวมทั้งฝิ่นสมุนไพรจำนวนเล็กน้อย แต่ในขณะที่โลกสมัยใหม่เข้ามาแทรกแซงและสงครามเวียดนามได้ก้าวขึ้นมาในทศวรรษที่ 1960 การสื่อสารสมัยใหม่เผยให้เห็นชุมชนชาวเขาในโลกนอกรีตที่ไร้ศีลธรรมมากขึ้นและฝิ่นก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยความทุกข์ยากทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ศูนย์พัฒนาโครงการหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอแม่ริมได้รับการสถาปนาขึ้นในปีพ. ศ. 2527 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อช่วยให้ชนเผ่าในภูมิภาคสามารถเคลื่อนย้ายฝิ่นออกไปได้ และชื่อเสียงของประเทศ โครงการได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมโดยวิธีการทำฟาร์มการฝึกและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ซึ่งนำโดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าพืชผลที่ยั่งยืนและสามารถขายได้เติบโตขึ้นบนเนินเขาที่สงวนไว้สำหรับฝิ่นแล้ว