travel news

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เพียงจะเปิดโลกของการเรียนรู้ทั้งทางด้านเกษตรกรรมและวัฒนธรรมเท่านั้น หากยังเป็นการตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอีกด้วย โดยที่มาของศูนย์ฯ แห่งนี้ เกิดขึ้นเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านพระบาทห้วยต้มในปี พ.ศ.2521

ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากจนและขาดแคลนที่ทำกิน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มอยู่ในความดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีพื้นที่ 24,084.93 ไร่นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีบ้านพักรวมทั้งเต็นท์สำหรับพักแรมไว้บริการ ความน่าสนใจของที่นี่ เริ่มตั้งแต่วิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่น โดยจะมีประเพณีทำบุญข้าวใหม่ ที่เกิดขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้วประมาณเดือนมกราคมของทุกปี ยิ่งกว่านั้นแล้ว คุณจะได้ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ณ บ้านกะเหรี่ยงโบราณ บ้านน้ำบ่อน้อย ที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้าแบบทอมือโบราณพื้นบ้านโดยใช้กี่กระตุก ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นย้อมสี มีลวดลายโบราณ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อ กางเกง ผ้าถุง กระเป๋าสะพาย ผ้าห่ม การทำเครื่องเงินที่ใช้วัตถุดิบเป็นเงินแท้ เช่น สร้อยคอ กำไล แหวน ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยง รวมทั้งการทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว เครื่องจักรสาน เหล่านี้เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand