health news

หากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ลูกหลานทำช่วงปิดเทอม

วันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศช่วงปิดภาคเรียน ก็ขอถือโอกาสคุยเรื่องของเด็กๆในช่วงปิดเทอมซะหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะมองหากิจกรรมให้บุตรหลานทำในช่วงปิดเทอมใหญ่ 2 เดือน คนในสังคมเมืองถ้าคิดอะไรไม่ออกก็จะให้ลูกหลานไปเรียนพิเศษ หากเป็นครอบครัวเศรษฐีมีฐานะอาจส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศ ทั้งๆที่ตอนเปิดเทอมเด็กก็เรียนหนังสือเครียดกับวิชาการมาพอสมควรแล้ว

ช่วงปิดเทอมจึงควรได้พักผ่อนหรือทำกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์หรือทักษะด้านอื่นบ้าง ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้แก่เด็กและเยาวชน แต่ก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่ จากรายงานสุขภาพคนไทยปี 2559 ในส่วนของการใช้เวลากับกิจกรรมยามว่างของเยาวชน พบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการเข้าอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่เข้าไปเล่นเกม หรือดาวน์โหลดเกม ขณะที่การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ค้นหาข้อมูลทางการเรียนรู้ มีแค่เพียง 31.8% ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือเยาวชนไทยติดเกมเป็นอันดับต้นๆของทวีปเอเชีย เล่นเกมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนและและอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.2 ชั่วโมงต่อวัน และในจำนวนนี้มี10-15% ที่มีอาการเสพติดเกมออนไลน์ขั้นรุนแรง ขณะเดียวกัน มีข้อมูลของ ยูรีพอร์ต (เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โดยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของเด็กจะตั้งประเด็นคำถามเอง และส่งแบบสำรวจความเห็นไปยังสมาชิก) ที่ได้ทำโพลสำรวจสมาชิก 1,882 คน ในช่วงเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย และมี 35% คิดว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีพื้นที่สร้างสรรค์ (พื้นที่เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ) น้อย ขณะที่ 12% มองว่าไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในพื้นที่สร้างสรรค์ เพราะไม่ทราบช่องทางการเข้าถึง นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง 42% อยากให้รัฐบาลเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth